Uw klanten

  In zeer geringe mate     In zeer grote mate
1. Wij weten op ieder moment onze 10 beste klanten op te noemen
2. Wij houden gegevens van klanten, zoals veranderingen in hun organisatie, verjaardagen en personen die voor ons belangrijk zijn, structureel bij en maken daar gebruik van in onze commerciële acties
3. Wij hebben een plan ontwikkeld om vaste klanten te behouden
4. We betrekken onze klanten bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën en concepten.
5. Wij bieden onderscheidende bouwconcepten en methodieken aan die een belangrijke meerwaarde creëren voor het gemak of de woningen en gebouwen van onze klanten.
1
2
3
4
5