DE MARKETINGMONITOR


Start direct de Marketingmonitor!

 

 

Wat is de Marketingmonitor?
Met de Marketingmonitor worden tien thema’s op het gebied van marketing bevraagd. Deze thema’s zijn bepaald aan de hand van onderzoek op het gebied van marktgerichte organisaties in de bouw. En dit onderzoek heeft uitgewezen: marktgerichte organisaties presteren beter.

Hoe werkt de Marketingmonitor?
De Marketingmonitor bestaat uit vijf maal vijf vragen waarna u de resultaten direct per mail krijgt toegezonden. De uitkomst van de Marketingmonitor geeft u inzicht in uw huidige positie op de onderstaande thema’s en geeft een aantal praktische tips om deze te verbeteren.
 
Uw klanten
1.    Klantstrategie
2.    Waardecreatie

Uw concurrenten
3.    Concurrentieanalyse
4.    Concurrentiestrategie

Trends en ontwikkelingen
5.    Marktonderzoek
6.    Interpretatie

Uw Organisatie
7.    Uitstraling
8.    Samenwerking en gedrag

Uw Producten
9.    PMC's benoemen en kiezen
10.  Conceptontwikkeling

Klik hier voor de omschrijving van de thema’s 

Start de Marketingmonitor!